Missie: Stichting Breaking Human Barriers is het platform waar nieuwsgierigheid en de wil om met elkaar in gesprek te gaan de basis vormen voor vernieuwende projecten en innovatieve ideeën.

De Stichting wil de missie volbrengen door journalistiek onderzoek, het organiseren van debatten en workshops, voorlichting, informatie en het bieden van een podium voor (jonge) talenten en ideeënmakers.

De Stichting zoekt de verbinding tussen mensen en organisaties en instellingen. Alleen door met elkaar in gesprek te gaan en kennis tot ons te nemen weten we de uitdagingen van de toekomst tegemoet te kunnen treden.