In deze moderne tijden buitelen de vaak zeer uiteenlopende meningen en ideeën – veelal niet beperkt door kennis, vastgestelde feiten of andersoortige onderbouwing – over elkaar heen

Aan de middelbare scholieren vaak de schier onmogelijke taak om zichzelf in deze lawine van verbale en visuele informatie een enigszins steekhoudende mening te vormen.

Juist in deze tijd is maatschappelijke vorming een essentieel onderdeel van de opleiding van middelbare scholieren. Dat gebeurt uiteraard in het vak Maatschappijleer, maar dat richt zich tegenwoordig toch met name op meer abstracte onderwerpen als het politieke systeem, de rechtstaat, de cultuur en het sociaaleconomisch systeem.

Zonder enige twijfel belangrijke onderwerpen, maar voor de maatschappelijke ontwikkeling van deze generatie middelbare scholieren is het ook belangrijk dat ze leren buiten de verwarrende kaders van de sociale media zelfstandig informatie te vergaren en een onderbouwde mening te formuleren.

Dat is nu precies wat De Academie uw school kan bieden: vijftien losstaande modules waarin op onafhankelijke wijze informatie wordt geboden en op een correcte manier kan worden gediscussieerd over relevante maatschappelijke onderwerpen als: Nepnieuws, #MeToo, ‘Sexting, Shaming en Sextation’. Deze modules worden voortdurend aangepast aan de realiteit van de dag.

Daarnaast biedt De Academie ook modules over onderwerpen die langer relevant blijven zoals de betrouwbaarheid van de politiek, het vluchtelingenvraagstuk, de achtergrond van statenvorming en nationalisme en de Europese Unie.

De modules beslaan iedere keer één dagdeel met altijd een pauze van 15 minuten. We bellen u in de loop van de volgende week even op voor een vrijblijvende afspraak waarin we u uitgebreider vertellen wat wij eventueel voor u kunnen betekenenfr.